Connect with us

Eğitim

Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü Kuruluyor

Published

on

YÖK : Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü Kuruluyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçları araştırmak üzere, “Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü” adıyla bir üniversite bünyesinde Enstitü kurulmasına yönelik çalışma başlattı.

YÖK’ün bu alanda belirli kriterleri taşıdığını değerlendirdiği bir üniversitede kurulmasını planladığı Enstitüde, “sadece Ermenilerle ilgili asılsız soykırım iddialarına ilişkin değil, aynı zamanda Amerika’dan Afrika’ya, Asya’dan Avrupa’ya kadar dünyanın her neresinde olursa olsun insanlığa karşı işlenen suçlara ilişkin araştırmaların da” gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Emperyalist devletlerin soykırım ve insanlık suçu oluşturan politikalarına günümüzde de tanıklık etmekteyiz

YÖK yetkilileri, emperyalist devletlerin tarihin çeşitli dönemlerinde giriştikleri soykırım ya da insanlık suçu kavramı çerçevesinde değerlendirilebilecek uygulamaları, kimi coğrafyalarda halen devam ettiğine işaret ederek, insanlık tarihinin bu emperyalist ülkelerin işgal ettikleri ve sömürdükleri topraklarda yaşayan halkların egemenlik haklarını yok sayma, onları katletme, sürgün etme, dillerini değiştirme, asimilasyona tabi tutma, dini yaşayışlarına müdahale etme ve onlara gaddarca davranma gibi pek çoğu insanlık suçu oluşturan politikalarına tanıklık ettiğine dikkati çekti.

İnsanlık suçları raporlaştırılarak ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşılacak

Dünyanın neresinde olursa olsun bu ülkelerin geçmişte ve/veya günümüzde işlediği suçlar, kurulacak olan bu Enstitü bünyesinde bilim ve hukuk düzleminde akademik bir üslupla ele alınarak, araştırmaların sonuçları ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşılmak üzere raporlanacak.

Talep eden ülkelere bilimsel destekte verilecek

Raporlandırmaların yanı sıra lisansüstü düzeyde akademik faaliyetlerin de sürdürüleceği Enstitüde, baskı ve zulme maruz kalan ülkelere de talep edilmesi hâlinde gerekli bilimsel destekte verilecek.

Yerli ve yabancı akademisyen ve araştırmacılar görev yapacak

Uluslararası boyutta araştırmalara imza atması hedeflenen bu Enstitüde sadece Türk akademisyenler ve araştırmacıların değil, aynı zamanda yabancı bilim insanlarının da görev alması planlanıyor.

İnsan kaynağı açısından YÖK tarafından desteklenecek

Belirlenecek bir üniversite bünyesinde kurulacak bu Enstitü, insan kaynağı açısından YÖK tarafından desteklenecek, kapsamına denk çeşitlilikte bir akademik yapılanmaya kavuşturulacak. YÖK 100/2000 Doktora Projesindeki insan kaynağı da bu Enstitüye katkı sağlayacak.

YÖK’ün seçiminde “kurumsal liyakat ve ehliyet” özellikle dikkate alınacak

Araştırmaları ve çalışmaları disiplinlerarası bir mahiyet taşıması dolayısıyla “Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü”nün hangi yükseköğretim kurumu çatısı altında kurulacağına ilişkin en doğru kararı verebilmek için Enstitünün kurulacağı yükseköğretim kurumunun insan kaynağı bakımından yeterli olması, yani “kurumsal liyakat ve ehliyet” özel önem taşımakta.

YÖK Yürütme Kuruluna yapılacak sunumların ardından enstitünün kurulacağı üniversite belirlenecek

Bu alanda yeterliliği önde olan üniversiteler YÖK tarafından bilgilendirilerek, Enstitünün kendilerinde kurulmasını talep etmeleri halinde konu ve alana ilişkin yeterlilikleri hakkında Yükseköğretim Yürütme Kuruluna bir sunum gerçekleştirmek üzere YÖK’e davet edildi. 27 Mayıs Perşembe günü yapılacak sunumların neticesinde Enstitünün hangi yükseköğretim kurumunun çatısı altında kurulacağına karar verilecek.

Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü Kuruluyor

(BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Continue Reading
REKLAM
Yorumlar