Connect with us

Eğitim

Türkiye’de Fark Oluşturan 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulunda MEB Öğretmen-Yönetici Hareketlilik Programı Tamamlandı

Başarıları ve proje tabanlı öğrenme uygulamalarıyla fark oluşturarak, Bakanlığımız tarafından Öğretmen–Yönetici Hareketliliği Programına ev sahibi eğitim kurumu olarak ülkemizdeki iki ilkokuldan biri olarak seçilen ilimiz Odunpazarı ilçesi 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulunda program kapanışı Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Published

on

1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulunda program kapanışı Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi

Başarıları ve proje tabanlı öğrenme uygulamalarıyla fark oluşturarak, Bakanlığımız tarafından Öğretmen–Yönetici Hareketliliği Programına ev sahibi eğitim kurumu olarak ülkemizdeki iki ilkokuldan biri olarak seçilen ilimiz Odunpazarı ilçesi 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulunda program kapanışı Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından, 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulunun tecrübe ve bilgisinin diğer eğitim kurumları ile paylaşılması amacıyla düzenlediği “Ulusal, Uluslararası ve AB Projeleriyle Proje Tabanlı Öğrenme Okul Uygulamaları Öğretmen Yönetici Hareketlilik Programı” sekiz farklı ilden ilkokul müdürlerinin katılımıyla üç gün boyunca devam etti.

Yönetici ve öğretmenlerin karşılıklı mesleki uzmanlık bilgilerinin artırılması, fark yaratan eğitim kurumlarındaki iyi uygulamaların paylaşılması, öğrencilerin öğrenmeye yönelik ihtiyaçları gözetilerek öğretmenler arası mesleki gelişim fırsatlarının artırılması, yerinde ve uygulama temelli bu program yoluyla öğretimde standartların yükseltilmesi hedeflenen program kapsamında; motivasyonu olumlu yönde etkileyen, mesleki anlayışı derinleştiren, eğitsel faaliyetleri planlama, gözden geçirme ve iyileştirme fırsatları sağlanarak katılımcıların mesleki gelişimine katkı sağlamıştır.

REKLAM

Hareketlilik programıyla, konuk okul yöneticilerinin aynı kademedeki eğitim kurumumuz bünyesinde bilgi akışına katılması ve bu bilgilerin kullanımlarıyla ilgili örtük bilgilere, yeni fikirlere ve teknolojilere ulaşması, okuldaki öğretim ve idari uygulamalar gözlemlenmesi, karşılıklı öğrenme yoluyla mesleki gelişime katkı sağlandı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre; 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu’nun Eskişehir’de, ülkemizde ve uluslararası alanda elde ettiği başarıları ve okul temelli gereksinimlerine uygun geliştirdikleri ve yürüttükleri projelerle, proje tabanlı eğitim uygulamalarıyla fark oluşturduğunu, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri olarak tüm okulları desteklediklerini, gurur duydukları çok büyük başarılara ve projelere imza atan, ilimizin ve ülkemizin adını duyuran başta okul müdürü Nurettin Ateş olmak üzere, öğretmenleri ve tüm okul çalışanlarını tebrik ederek, bu hareketlilik programına emek ve katkı veren tüm çalışanlara teşekkür etti.

Bakanlığımızın yeni uygulamaya konan yönetici-öğretmen hareketlilik programında Eskişehir olarak ev sahibi olmaktan, fark oluşturan ve örnek gösterilen okulda yerinde uygulamaları paylaşılmasından ve yaygınlaştırılmasından dolayı heyecanlı ve sevinçli olduklarını, diğer eğitim kurumlarına okul kültürünün yansıyacağına, iyi örnek transferlerinin yapılacağına ve mesleki gelişime katkı sunacağını beklediklerini, tüm okullarda eğitim öğretim kalitesinin arttırılması, okul imkân farklılıkların azaltılması için ilimizde yeni projeler geliştirdiklerini belirterek, farklı illerden gelen okul müdürleriyle eğitim uygulamaları üzerine sohbet etti.

Okul Müdürü Nurettin Ateş; “Eğitimde başarıları ve projeleri ile model okul olmak” olarak belirledikleri vizyon doğrultusunda çalıştıklarını, proje tabanlı öğrenme yaklaşımını etkin olarak kullandıklarını, bu kapsamda müfredat kazanımlarına ve ihtiyaca yönelik geliştirilen ve yürütülen TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, bunun yanında diğer ulusal ve uluslararası projeler, çok sayıda ve halen devam eden Erasmus+ Projelerinden elde ettikleri başarıyı, deneyimi ve proje sonuçlarını uygulamalı olarak diğer eğitim kurumları ile paylaşmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Program kapsamında katılımcılara, proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, proje geliştirme ve yönetimi, TÜBİTAK ve Erasmus destekleme programları, okul ulusal ve uluslararası projeleri ile projeleri destekleyen diğer okul çalışmaları, personelin projelere yönelik akademik çalışmaları hakkında sunumlar, uygulamalı eğitimler ve paylaşımlar yapıldığını, planlı, verimli ve eğlenceli bir program gerçekleştirdiklerini ifade etti. Hareketlilik programının planlanmasında, hazırlanmasında, uygulanmasında emek veren ve katkı sunan öğretmenler Reyhan Tuna, Fadime Altın, Emel Çakır, Neslehan Karabacak ile müdür yardımcıları Bayram Çitak ve Hasan Yıldırım’a teşekkür etti.

REKLAM

Bunun yanında il dışından gelen okul yöneticilerimize Yunus Emre’nin topraklarında sevgi diliyle Eskişehir’i tanıttıklarını, kültürel geziler düzenlediklerini, yine Nasrettin Hoca’nın diyarı Eskişehir’de O’nun mizah anlayışıyla ve samimiyeti temelinde, okul yöneticileriyle dostluklar kurulduğunu ve okullar arası yardım, destek ve işbirliklerinin sürdürmek istediklerini söyledi.

Program kapanışında söz alan hareketlilik programına katılan okul yöneticileri, ev sahibi eğitim kurum olan 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulunun okul kültüründe öne çıkan mesleki yeterliklerini gözlemlediklerini, benimsediklerini, fark yaratan eğitim kurumundaki temel uygulamaları ve ekip ruhunu gördüklerini, deneyimledikleri ve gözlemledikleri, başarıyı sağlayan unsurları, örnek çalışmaları, okulun geliştirdiği olumlu kültürü, kazanımları kendi okullarına ve illerine taşıyacaklarını, uygulayacaklarını belirttiler; iyi planlanmış verimli ve eğlenceli program ve başarılı çalışmaları, deneyimlerini paylaştıkları için ve harika misafirperverlik gösterdikleri için 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu Müdürüne, öğretmenlerine, çalışanlarına, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, bunlara fırsat sağlayan Bakanlığımıza, programda emeği geçenlere teşekkür ettiler. Konuk okul müdürlerine, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve okul müdürü Nurettin Ateş tarafından Eskişehir’e ve okula özgü hediyeler takdim edilerek, illerine uğurlandı.

REKLAM
Continue Reading
REKLAM
Yorumlar