Connect with us

İş Dünyası

Eskişehir Ticaret Odası Esnaf Desteği Hakkında Duyuru Yayınladı

Published

on

Eskişehir Ticaret Odası Esnaf Desteği Hakkında Duyuru Yayınladı

Koronavirüs salgınından işleri ve/veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi
tacirlere verilecek hibe desteğine yönelik 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21 Mayıs 2021 tarihli ve
31487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ticaret Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacak hibe desteği;

-Tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konuları Ticaret Bakanlığı tarafından
belirlenecek iki ayrı grup için 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası olarak verilecektir.
-Hibe desteğinden 17/5/2021 tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar
ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanabileceklerdir.
-Bu Karar kapsamında desteklerden faydalanan esnaf ve sanatkarlar, 28/12/2020 tarihli ve
3340 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nce
“Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararın 5 inci maddesinin dördüncü
fıkrası hükmünden (Gelir kayıplarının tespiti) istisna tutulmuşlardır.
-Hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek
olup, Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar ayrıca duyurulacaktır.
-Tüzel kişiler hibe desteği kapsamı dışında tutulmuşlardır.

Destek Başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihi itibariyle e-devlet üzerinden yapılacak olup, 1 ay boyunca
devam edecektir.

Hibe Desteği kapsamında 1. grupta yer almakta olup 5000 TL destek alabilecek Nacekod Listesi
için tıklayınız
Hibe Desteği kapsamında 2. grupta yer almakta olup 3000 TL destek alabilecek Nacekod Listesi
için tıklayınız
Odamızda kayıtlı Nace kodunuzu öğrenmek için tıklayınız.

Eskişehir Ticaret Odası Esnaf Desteği Hakkında Duyuru Yayınladı

Continue Reading
REKLAM
Yorumlar