Connect with us

Sağlık

Ereksiyon bozukluğu( iktidarsızlık) tedavisinde botox enjeksiyonu : yeni ve etkili bir tedavi.

Erektil disfonksiyon (ED) bir erkeğin sürekli ya da tekrarlayan şekilde cinsel ilişki için gerekli olan penil ereksiyona(sertleşmeye) ulaşamaması …

Published

on

Erektil disfonksiyon (ED) bir erkeğin sürekli ya da tekrarlayan şekilde cinsel ilişki için gerekli olan penil ereksiyona(sertleşmeye) ulaşamaması ve/veya bunu koruyamaması durumu olarak tanımlanmaktadır. ED kişinin yaşam kalitesini, kendine olan öz güvenini ve cinsel partnerleri ile ilişkilerini azaltabilen bir sağlık sorunudur ve birçok sağlık sorununun öncü göstergesi olabilir. Penil ereksiyon nörolojik, damarsal ve penis dokuları arasındaki koordineli fonksiyon ile gelişen kompleks bir durumdur . Basitçe cinsel uyarımla penil arter kan akımı artmakta, kavernos sinus ve trabeküller dışındaki düz kaslar gevşemekte ve kavernöz yapı kan ile dolmakta, penil venöz sistemde oklüzyon olmakta buda sertleşmeyi sağlamaktadır. Btx peniste kavernöz sinüs içerisine enjekte edildiğinde sinüslerde düz kasların gevşemesini sağlamaktadır. Bunu sinüslerde düz kaslar üzerinde etkili olan sempatik(noradrenalin) ve parasempatik(asetil kolin) sinirlerin baskılanması ile göstermektedir. Peniste arterler ve kavernöz sinüslerdeki düz kaslarda ereksiyonun sonlanmasını sürekli potansiyalize eden sempatik sistemin aktivitesidir ve bunu BTx baskılamaktadır. Sempatik sistem aktivitesi sinir kavşağında ekzositoz ile salınan norepinefrinin kontrolü ile sağlanır(Btx bu ekzositozu bozmaktadır). Sempatik sistem aktvitesini antiereksiyon aktivitesi olarak düşünebiliriz. Özellikle kavernöz düz kaslarda basal tonusun devamından sorumlu olan sempatik sistem aktivitesinin ortadan kalkması cinsel uyarı ile ereksiyonu sağlamaktadır. Kolinerjik-parasempatik sistemin Btx ile baskılanmasında ereksiyonu devam eden nonadrenerjik ve nonkolinerjik sinirin NO salınımı sağlamaktadır. Btx uygulandığı alanda NO yapım ve salınımı etkilenmez(NO sinir sinapslarında diğer nöromediatörler gibi ekzositoz ile salgılanmaktadır). BTX ekzositozu baskılamaktadır. Btx uygulaması ereksiyonda PDE-5 baskılayıcılar ve PGE 1 enjeksiyonu kullanımında cevapsızlığı ortadan kaldırmaktadır. Btx ile birlikte PDE-5 baskılayıcı ilaçlar kullanımı istenilen ereksiyonu sağlamaktadır. Buda bu durumlarda tek seçenek olan penil protez operasyon gerekliliğini azaltması ile son derece önemli bir gelişmedir. Btx bu amaçlar ile kullanımında ilk olarak toksinin güvenliği düşünülmüş(bu uygulamanın toksine bağlı sistem yan etkileri yada uygulama sonrası kavernöz kan akımı artışının uzamış ereksiyon ve 4 saatten daha uzun ereksiyon-priapism yapma riski gibi). yapılan klinik çalışmalarda sistemik yan etki ve priapism görülmemiştir. Lokal yan etkiler, ejekülasyon problemleri, üriner retansiyon, pelvik taban kas yetersizliği görülmemiştir. 30 yıl önce 1988 yılında botulinum toksin peniste lokal afrodizyak olarak lokal deri altı enjeksiyon şeklinde kullanımı uygulanmış. Btx’in peniste deri altı yapılan lokal enjeksiyonlarında penil arterlerde ve arteriollerde genişleme ile ereksiyonu destekleyebileceği düşünülmüş. 2018 yılında ilk kontrollü çalışmada damarsal kaynaklı ED olan 24 hastada(bu hastalar PDE-5 baskılayıcı ve intrakavernöz tri-mix (alprostadil + papaverine +phentolamine) kullanılmasından sonuç alınamayan ve penil protez düşünülen hastalar) tek doz Btx uygulanmış. Uygulama kavernöz sinüsler içerisine onabotulinumtoxin A alt tipi ile toplam 100 U şeklinde her iki sinüse uygulanmış. uygulamadan 2 hafta sonra US değerlendirmesinden belirgin bir kan akım artışı görülmüş. 4. haftada seksuel aktivide normalleşme gelişmektedir. Lokal ve sistemik yan etki gözlenmemiştir. 2019 yılında diğer bir çalışmada damarsal Ed olan 47 hastanın 27 sine abobotulinumtoxin A 250 U 20 hastaya 500 U kavernöz sinüslere enjeksiyon yapılmış. 6 hafta sonra ereksiyondaki etkinlik % 52.9-54.5 bulunmuş. Bu hastalarda ereksiyon üzerindeki pozitif etki süresi 21.1 ± 6.3 hafta olarak belirlenmiş. Btx uygulaması öncesi penil deri yüzeyi dezenfekte edilerek penis şaftına bir elastik bant konulmaktadır. Bu bant enjeksiyon sırasında toksinin sistemik dolaşıma katılımını engellemek için kullanılmakta ve enjeksiyondan 30 dakika sonra çıkarılmaktadır.Daha sonra 2 ml serum fizyolojik ile dilue edildikten sonra penis şaftına enjekte edilmektedir. 6 hafta sonra olumlu sonuçlar görülmeye başlar. Penil protez ihtiyacını ortadan kaldırmaya yönelik ciddi bir gelişmedir.

REKLAM
Continue Reading
REKLAM
Yorumlar